Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Elállási jog

(1. és 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez; Elállási/Felmondási mintatájékoztató felhasználásával)

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, amennyiben Ön fogyasztóként vásárolt. 1

 Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön (vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy) a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön (vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy) az utolsó terméket átveszi.

 Ön az elállási jogát a sikeres megrendelés (szerződéskötés) és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek egyikére:

VARSÁNYI PINCÉSZET Korlátolt Felelősségű Társaság 
cím: 3351 Verpelét, Dózsa Gy.u.3/l.
E-mail cím:vinoteka@varsanyipinceszet.hu

Elállási szándékát jelezheti az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján, vagy ebből a célból használhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.).

 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének vagy elektronikus levelezési címének megjelölése.)

Alulírott/akkijelentem/kijelentjük,hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 ( Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt

Önt nem illeti meg az elállás joga amennyiben a terméket már felbontotta, vagy amennyiben a termék megjelenését az Ön kérésének megfelelően alakították ki (pld.: gravírozás, címkézés, egyedi forma )! ugyanakkor ilyen esetben is élhet az ÁSzF 9. pontban foglalt jogaival.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.